Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020:


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020. 
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání.

Registrační číslo

ZŠ/2019/01    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/02    udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2019/03    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/04    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/05    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/06    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/07    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/08    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/09    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2019/10    přijat/a k základnímu vzdělávání


0důvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Datum podpisu ředitele školy:
V Ryžovišti, 25/4/2019, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
Datum zveřejnění rozhodnutí 25/4/2019

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště

ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola 554 286 037
nebo 739 053 844

školka 739 492 689

jídelna 554 286 016
zsams.ryzoviste@email.cz