Den Země v bruntálském parku

V pátek 20. dubna jsme se u příležitosti Dne Země vypravili do městského parku v Bruntále.
Středisko volného času tam ve spolupraáci s Lesy ČR, Okresním mysliveckým spolkem, Sokolníky, Skauty i některými bruntálskými školami uspořádalo tradiční akci Probouzení parku.
Na více než 15 stanovištích děti plnily ve dvojicích či trojicích nejrůznější úkoly související s poznáváním přírody, za jejichž splnění dostávaly razítka do kytičky, kterou si na začátku samy vyrobily. Za nasbíraná razítka pak byly na závěr odměněny malou sladkostí. 
Akce se vydařila nejen kvůli nádhernému počasí, ale také díky výborné přípravě ze strany organizátorů akce a nadšení dětí pustit se do poznávání přírody, získávání nových zkušeností a setkávání s jinými kamarády.
 
O akci informovala i regionální televize:
 
- v ukázce uvidíte i uslyšíte hovořit i naše školačky!

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště

ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola 554 286 037
nebo 739 053 844

školka 739 492 689

jídelna 554 286 016
zsams.ryzoviste@email.cz